1. زهرا طبیبی , اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک , پژوهش های کاربردی روانشناختی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۸۹-۱۰۵
 2. سیده مریم مشیریان فراحی , نرگس گودرزی , زهرا طبیبی , هانیه ظریف گلباریزدی , تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفی , آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱۷۳-۱۸۱
 3. شهره رحیمیان , راحله مداح شورچه , زهرا طبیبی , نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد-کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی , خانواده پژوهی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۴۷-۶۶
 4. زهرا علیزاده بیرجندی , علی مشهدی , زهرا طبیبی , اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابی , مطالعات روانشناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۵۳-۱۷۳
 5. رؤیاسادات علویان , زهرا طبیبی , عبدالله بنی هاشم , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودک , خانواده پژوهی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۱-۴۸۲
 6. ربابه حصارسرخی , زهرا طبیبی , سید محسن اصغری نکاح , نادر باقری , اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست , روان شناسی بالینی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷-۴۸
 7. زهرا طبیبی , عقیله سادات موسوی جهان آبادی , فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۴-۱۲۴
 8. نیکو زرگرانی , علی مشهدی , زهرا طبیبی , مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی , پژوهنده - علوم پزشکی شهید بهشتی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۱-۲۹
 9. سیده رقیه نورانی جور جاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی , فرزان خیرخواه , اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۶۸-۷۸
 10. زینب عبداله زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی , اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۶-۱۵۱
 11. نجمه طاهری , زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی , عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۸۵-۹۵
 12. محبوبه هاشمی جوزدانی , زهرا طبیبی , حسین کارشکی , نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۷۵-۸۶
 13. سارا میرزائی فیض آبادی , زهرا طبیبی , جواد صالحی فدردی , رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی , مطالعات پژوهشی راهور , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۱-۶۸
 14. نیکو زرگرانی , علی مشهدی , زهرا طبیبی , اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹-۱۹
 15. آسیه صفرزاده , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران , مطالعات روان شناختی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۴۱-۱۵۸
 16. الهامه محسنیان , زهرا طبیبی , علی مشهدی , شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۲۳۷-۲۴۸
 17. زهرا طبیبی , سیده هدی هاشمی چهنوئی , پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز , پژوهش های روانشناسی اجتماعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۷-۶۰
 18. زهرا طبیبی , سید سپهر هاشمیان , عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده , پژوهش های روانشناسی اجتماعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۹
 19. حمیده ساربان , ابوالقاسم عیسی مراد , زهرا طبیبی , نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۷-۱۲۴
 20. زهرا طبیبی , مریم السادات کیافر , تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی , پایش , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۵۳-۶۲
 21. مهدی خوریانیان , لیلا حیدری نسب , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی , اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۷-۴۷
 22. سیدمحمدعلی تقوی , زهرا طبیبی , پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی» , پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۷-۵۴
 23. راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان , پژوهش در سلامت روانشناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۶-۳۵
 24. فاطمه امیر , حسین حسن آبادی , زهرا طبیبی , سید محسن اصغری نکاح , بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری , مشاوره و روان درمانی خانواده , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۴۷۳-۴۸۹
 25. زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی , تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی , روانشناسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۸۳-۴۰۰
 26. زهرا طبیبی , ملیحه پیله چیان , مهدیه طاهری , گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن , تفکر و کودک , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۶۵-۸۲
 27. مژده راهداری , مرتضی مدرس غروی , زهرا طبیبی , رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۴۳۸-۴۴۷
 28. زهرا طبیبی , شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده , خانواده پژوهی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۷۹-۲۰۵
 29. زهرا طبیبی , تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲