1. زهرا طبیبی , ایمنی کودکان در خانه: یک موضوع غفلت شده , سومین جشنواره علمی-تحقیقاتی کودکان سرور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. زهرا طبیبی , تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان , آموزش و یادگیری غیررسمی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. زهرا طبیبی , تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان , هفته پژوهش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. الهامه محسنیان , زهرا طبیبی , علی مشهدی , مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان , همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. فاطمه میردورقی , زهرا طبیبی , رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان , اولین همایشن ملی یافته های علوم شناختی در کودکان نارساخوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. زهرا طبیبی , سیدسپهر هاشمیان , تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. زهرا طبیبی , مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم , پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. زهرا طبیبی , سیدسپهر هاشمیان , رابطه بین نگرش و انگیزش در استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان , دومین سمینار بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیشرو , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. ثریّا سادات عنبری , زهرا طبیبی , علی مشهدی , رعایت قوانین ترافیک در کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین، خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی , پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. زهرا طبیبی , سیدسپهر هاشمیان , تفاوت جنسیتی در انگیزه استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان , همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. سپیده قاضی زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی , عاطفه سلطانی فر , آرزو ارفع , اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد , دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. فاطمه گرائلی , زهرا طبیبی , محمدسعید عبدخدائی , رابطه درک خطرات ترافیکی با آگاهی و پیروی از قوانین ترافیکی در کودکان پیش دبستانی , پنجمین همایش سالیانه دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. زهرا قهرمانی نیک , علی غنائی چمن آباد , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , زهرا طبیبی , بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود در زنان متاهل با ناگویی خلقی , چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. زهرا طبیبی , محسن پارسا , اثر سن شروع مصرف مواد، نوع ماده مصرفی و مصرف یگانه و ترکیبی مواد بر رفتارهای پرخطر رانندگی، تصادفات و جریمه¬های رانندگی , اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. زهرا قهرمانی نیک , علی غنائی چمن آباد , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , زهرا طبیبی , اثر بخشی تحریک الکتریکی مستقیم جمجه (tDCS) بر کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناگویی خلقی , چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹