لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    الگوهای نگرشی رفتار رانندگی با سرعت غیر مجاز            0000-00-00
2    رفتارهای پرخطر رانندگی در بین افراد آسیب پذیر به تصادفات ترافیکی            0000-00-00
3    اثر قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی    کارشناسی ارشد    کریمی نسب, افسانه    2010-10-05
4    تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش محبو بیت در کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    حسن زاده کلاته, زهره    2011-02-06
5    نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکی    کارشناسی ارشد    هاشمی برزآبادی, حمیرا    2011-05-24
6    نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی    کارشناسی ارشد    هاشمی جوزدانی, محبوبه    2011-06-05
7    بررسی رابطه اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در مادران با اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در دختران نوجوان    کارشناسی ارشد    صفرزاده, آسیه    2011-10-26
8    نقش رشد اخلاق، درونی سازی و خود نظم جویی در پیروی از قوانین ترافیک و ارتباط آنها با درک خطر در کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    گرائلی, فاطمه    2011-12-20
9    نقش خلق و خو، شیوه های خواباندن، و ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک، در مشکلات خواب کودکان نوپا    کارشناسی ارشد    محسنیان, الهامه    2011-12-20
10    تأثیر آموزش مهارت های جنسی مبتنی بر رویکرد (شناختی-رفتاری) بر افزایش میزان رضایت جنسی، زناشویی و کاهش میزان افسردگی و اضطراب در زنان    کارشناسی ارشد    فهیمی, زکیه    2012-04-04
11    گروه‌درمانی هیجان‌مدار برای مادران کودکان سرطانی: سهم سبک‌های مقابله و سوگ پیش از موعد در بهزیستی روانشناختی    کارشناسی ارشد    دهقانی نیشابوری, محسن    2012-06-12
12    اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر سبک های دفاعی و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی    کارشناسی ارشد    خوریانیان, مهدی    2012-06-12
13    اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال 1391    کارشناسی ارشد    یزدان پناه احمدآبادی, منصوره    2012-10-09
14    مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD در مقایسه با دختران نوجوان مبتلا به ADHD    کارشناسی ارشد    زرگرانی, نیکو    2012-10-10
15    بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی    کارشناسی ارشد    اخلاقی باقرجری, اکرم    2012-11-07
16    پیش بینی رضایت زناشوئی از روی متغیرهای سبک های دلبستگی و باورهای ارتباطی کارمندان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    محمدی, هادی    2012-12-04
17    نقش سبک های فرزند‌پروری و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی    کارشناسی ارشد    رحیمی, محّدثه    2013-01-08
18    اثربخشی برنامه درمانگری مقابله ای کت بر کاهش نشانه های اضطرابی، بهبود پیشرفت تحصیلی و نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال های اضطرابی    کارشناسی ارشد    علیزاده بیرجندی, زهرا    2013-04-09
19    بررسی تأثیر توانبخشی روانی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه – فزون‌کنشی    کارشناسی ارشد    کردی تمندانی, فرزانه    2013-04-24
20    بررسی اثربخشی توانبخشی دوساهو بر مهارتهای حرکتی و تعاملات اجتماعی کودکان سندروم دان 7 تا 9 ساله مشهد    کارشناسی ارشد    خزاعی, فهیمه    2013-04-24
21    : نقش پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی، سوگیری توجه، بازداری وتجربه بر رفتارهای پرخطر ترافیکی    کارشناسی ارشد    رئوف حدادی ثانی, سوسن    2013-05-07
22    اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 4 ساله دارای خلق و خوی دشوار و افزایش خود کارآمدی والدگری مادران آنها    کارشناسی ارشد    ناظمی طرقبهی, رفیعه    2013-05-07
23    ارتقاء عملکرد حافظه کاری سالمندان با استفاده از برنامه آموزش شناختی و آموزش راهبردهای حافظه    کارشناسی ارشد    قویدل ریزه, فهیمه    2013-05-07
24    اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    کارشناسی ارشد    حصارسرخی, ربابه    2013-05-14
25    اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر سبک دلبستگی بر بهزیستی روان شناختی نمونه غیر بالینی دانشجویان دارای سبک دلبستگی ناایمن دل مشغول    کارشناسی ارشد    ایرانیان پهرآباد, سمانه    2013-05-21
26    رابطه باورهای غیرمنطقی و مثلث شناختی با اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر مشهد    کارشناسی ارشد    شاهی, طاهره    2013-05-27
27    بررسی اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک شده در مادران کودکان سرطانی    کارشناسی ارشد    لعل زاده کندکلی, انسیّه    2013-06-10
28    مقایسه نشانه های بالینی کودکان دارای والدین سوء مصرف مواد با کودکان دارای والدین بدون سوء مصرف مواد    کارشناسی ارشد    رحیمی, شیبا    2013-06-18
29    رفتارهای پرخطر رانندگی، درک خطر و نگرش در رانندگان مبتدی و باتجربه و بررسی اثربخشی آموزش بر درک خطر،نگرش و رفتارهای پرخطر مبتدیان    کارشناسی ارشد    هاشمی چهنوئی, سیده هدی    2013-07-29
30    بررسی اثر بخشی گروه درمانی حل مسأله‌مدار بر سطح افسردگی، اضطراب و توانایی حل مسأله اجتماعی زنان نابارور مرکز درمان ناباروری میلاد مشهد    کارشناسی ارشد    شهیدی, آرزو    2013-09-24
31    توانایی درک خطر کودک و ادراک والدین نسبت به ایمنی کودک در کودکان حادثه دیده و حادثه ندیده    کارشناسی ارشد    شیردل, زهرا    2013-09-28
32    اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی درکاهش نشانه ها، افزایش ذهن آگاهی و کاهش مشکلات همبود نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی    کارشناسی ارشد    عبداله زاده, زینب    2013-10-08
33    اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب، افسردگی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت نوع 1    کارشناسی ارشد    احمدی, سمیه    2013-12-03
34    رعایت قوانین ترافیک درسه گروه سنی کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین ،خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی    کارشناسی ارشد    عنبری, ثریّا سادات    2013-12-17
35    بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی ، عامل‌های شخصیت با نگرش مثبت نسبت به بی وفایی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    خاکپور, سمیه    2014-01-10
36    اثربخشی مداخله مبتنی برآموزش کنش های اجرایی در زندگی روزمره بر کاهش نشانه های بالینی، بهبود کنش های اجرایی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های سازشی کودکان مبتلا به ADHD    کارشناسی ارشد    نورانی جور جاده, سیده رقیه    2014-01-28
37    بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش سلامت روانی زنان مبتلا به سرطان سینه    کارشناسی ارشد    حسینی, شادی    2014-01-30
38    بررسی رابطه بین درک خطرات ترافیکی با سبک های شناختی، بازداری شناختی و بازداری رفتاری    کارشناسی ارشد    میرزائی فیض آبادی, سارا    2014-03-11
39    رابطه درک خطرات ترافیکی کودکان پیش دبستانی با سرعت پردازش اطلاعات دیداری و ادراک دیداری آنها و هیجان‌خواهی و ویژگی‌های نظارتی والدین    کارشناسی ارشد    طاهری, نجمه    2014-03-11
40    بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس در زبان آموزان    کارشناسی ارشد    سوری, علی    2014-03-11
41    بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بربهبود رابطه مادر- کودک و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال اوتیسم    کارشناسی ارشد    برادری, رضا    2014-04-09
42    بررسی رابطه تمایزیافتگی خود با رضایتمندی و پرخاشگری زوجین    کارشناسی ارشد    دانشور, شراره    2014-04-09
43    بررسی اثربخشی tDCS ناحیه خلفی جانبی قشر پره‌فرونتال (DLPFC) بر کاهش میزان ولع مصرف مواد در معتادان مصرف کننده کراک    کارشناسی ارشد    غفاری, مهدی    2014-05-21
44    رابطه توانش های نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی کودکان ابتدایی شهرستان سبزوار    کارشناسی ارشد    آزادواری, علی محمد    2014-05-28
45    آموزش ذهن آگاهی در افراد افسرده و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسئله    کارشناسی ارشد    برمال, فرید    2014-06-10
46    اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان ، استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه ی والد- کودک    کارشناسی ارشد    علویان, رؤیاسادات    2014-06-10
47    اثر بخشی رواندرمانگری بین فردی به شیوه گروهی بر کاهش علائم افسردگی بهبود کیفیت زندگی افزایش رضایت زناشویی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان    کارشناسی ارشد    مقدم رحمانی, ماریه    2014-09-15
48    بررسی اثر بخشی درمان حل مسئله گروهی بر سطح افسردگی ، اضطراب و توانایی حل مسئله اجتماعی در زنان مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)    کارشناسی ارشد    شبانی, سحر    2014-09-22
49    بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشویی    کارشناسی ارشد    میری, فروغ    2014-09-23
50    رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی ، منبع کنترل ودرک خطر با رفتار رانندگی پرخطر سرعت غیرمجاز    کارشناسی ارشد    محدث, بی بی مطهره    2014-09-23
51    اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان بی‌سرپرست    کارشناسی ارشد    صابر, نجمه    2014-12-16
52    تاثیر جنسیت و طبقه اجتماعی در میزان خطرپذیری و درک خطر کودکان دبستانی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    انبیائی, نسرین    2015-01-13
53    اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی (mbct ) برکاهش افسردگی و اضطراب کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی    کارشناسی ارشد    کاظم زاده, علی    2015-02-18
54    نقش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در افسردگی کودکان    کارشناسی ارشد    رحیمی برجی, مطهره    2015-02-25
55    اثر بخشی برنامه توانمند سازی خانواده مبتنی بر ذهن آگاهی (MSFP) بر کاهش تنیدگی و بهبود تعاملات درون فردی و برون فردی والد-فرزندی و بهبود کنش وری اجرایی فرزندان    کارشناسی ارشد    یوسفی, زهره    2015-03-03
56    مقایسه تئوری ذهن شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) با کودکان عادی    کارشناسی ارشد    حنیفی یزدی, نعیمه السادات    2015-03-03
57    رابطه ی سبک های دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجی گری احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی    کارشناسی ارشد    سیدحسینی, افسانه سادات    2015-04-14
58    بررسی اثر بخشی خنده درمانی و قصه درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    شهابی, انسیه    2015-05-04
59    بررسی اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tDCS) در ناحیه نورون های آینه ای بر عشق در زنان مبتلا به ناگویی خلقی    کارشناسی ارشد    قهرمانی نیک, زهرا    2015-06-16
60    بررسی تطبیقی تربیت جنسی در دوره ی نوجوانی میان اسلام و برخی روان شناسان( واسیلی دیمتری کوچتکف ولاپیک وکریستال دفریتاس وسیلوانوس استال،ساندرین فان در دوف    کارشناسی ارشد    همتی گلشن, سمانه    2015-10-05
61    رابطه نشانه های بالینی نارسایی توجه/بیش فعالی با رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه و خطاهای مربوط به‌دقت در حین رانندگی    کارشناسی ارشد    مرادی پور, بنت الهدی    2016-01-05
62    شیوه‌های فرزندپروری والدین ایرانی؛ نگرش‌ها، مطالعه تطبیقی، استخراج و سنجش یک الگوی بومی: یک مطالعه ترکیبی    دکتری (Ph.D)    رمضانی, ولی الله    2016-01-06
63    بررسی سه وجهی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر بهبود مهارت های ارتباطی و پرخاشگری نوجوانان    کارشناسی ارشد    توحیدی, فریده    2016-04-26
64    اثر بخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد    کارشناسی ارشد    قاضی زاده, سپیده    2016-04-26
65    اثربخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر دلزدگی زناشویی و تعهد دینی    کارشناسی ارشد    سیدزاده دلوئی, سیدایمان    2016-05-14
66    هیجان، خلق‌وخو، ویژگی‌های شناختی اجتماعی و رفتار جامعه‌گرا در کودکان آزار دیده: آزمون یک الگوی علّی    دکتری (Ph.D)    عطاری, آزاده    2016-05-21
67    عنوان: مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری و ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی والدین در کاهش علایم مشکلات خواب کودکان و بهبود کیفیت خواب مادر    کارشناسی ارشد    برومندنیا, پریشاد    2016-06-14
68    مقایسه کنش های اجرایی و مشکلات درونی و برونی‌سازی‌شده کودکان با نشانه های اختلال نارسا نظم جویی خلقی مخرب و اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی    کارشناسی ارشد    شریفی, آلا    2016-06-14
69    بررسی مقایسه ای رابطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD)    کارشناسی ارشد    پارسایی, ناهید    2016-06-14
70    بررسی تحول و تعریف مفهوم زنانگی در دوره کودکی اول (3 تا 7 سالگی)    دکتری (Ph.D)    موسوی جهان ابادی, عقیله سادات    2016-08-13